Projecten Hier vind je alle informatie over de projecten

Goede Start

Ambities: Kwetsbare gezinnen eerder in beeld hebbenMeer samenhang creëren binnen en tussen zorg, sociaal domein en infor...

Lees meer

Kracht van de Veenkoloniën

Ambities: 2 bewonersinitiatieven per gemeente vinden die willen deelnemen aan de werkgroep. Met de werkgroep bewoners we...

Lees meer

Shared Savings

Ambities:Een zichzelf financierend vliegwiel ontwikkelen waarbij steeds betere en eerdere preventie belangrijk is. (Tuss...

Lees meer

Taalkans

Ambities:Een zo positief mogelijk resultaat halen bij de aanpak van laaggeletterdheid in de Veenkoloniën. (Tussentijdse)...

Lees meer

Sterk uit Armoede

Ambities: Het doorbreken van generatie-armoede en sociale uitsluiting samen met de mensen die het betreft.Zoveel mogelij...

Lees meer

Gezond Scoren

Ambities: In 2018 moeten nog eens 50 basisscholen zich aansluiten bij Gezond Scoren om kinderen te motiveren voor een ge...

Lees meer

Dorpscoöperatie Gasselternijveen e.o.

Ambities: Tegengaan van eenzaamheidBevorderen van inzetten voor elkaarGezondheidsverschillen verkleinenOuderenhuisvestin...

Lees meer

Knoal in de Toekomst

Ambities: Kinderen in Musselkanaal laten nadenken over de toekomst van hun omgeving. (Tussentijdse) resultaten: Groep 7...

Lees meer

Healthcoin

Ambities: Gezond gedrag bevorderen onder jongerenMeer dan 1500 deelnemers voor Healthcoin Plug&Play (Tussentijdse)...

Lees meer

Alliantie van Kracht

Ambities: Kennis delenInformatie verstrekkenSamenwerken en verbinden Tussentijdse resultaten:Eerste leerkringen zijn in...

Lees meer

Spil, Even Buurten

Ambities: Meer sociale contacten opbouwen na signalen van eenzaamheid of kwetsbaarheid bij ouderenDe ‘spil’ is zichtbaar...

Lees meer

Jongeren aan Zet

Ambities: Het aanbieden en door-ontwikkelen van een integrale aanpak waarbij jongeren uit het praktijkonderwijs en speci...

Lees meer

Ruimte voor de Toekomst (1 & 2)

Ambities: Daling van zorgvragen door preventieve vrijwillige inzet, met focus op welzijn.Activiteiten opzetten die bijdr...

Lees meer

Fun Fit Pit

Ambities: Jongeren uitdagen om in beweging te komenJongeren bedenken een campagne om een gezonde leefstijl te bevorderen...

Lees meer