Projecten Hier vind je alle informatie over de projecten

Gezond Scoren

Ambities: In 2018 moeten nog eens 50 basisscholen zich aansluiten bij Gezond Scoren om kinderen te motiveren voor een ge...

Lees meer

Taalkans

Ambities:Een zo positief mogelijk resultaat halen bij de aanpak van laaggeletterdheid in de Veenkoloniën. (Tussentijdse)...

Lees meer

Healthcoin

Ambities: Gezond gedrag bevorderen onder jongerenMeer dan 1500 deelnemers voor Healthcoin Plug&Play (Tussentijdse)...

Lees meer

Goede Start

Ambities: Kwetsbare gezinnen eerder in beeld hebbenMeer samenhang creëren binnen en tussen zorg, sociaal domein en infor...

Lees meer

Alliantie van Kracht

Ambities: Kennis delenInformatie verstrekkenSamenwerken en verbinden Tussentijdse resultaten:Eerste leerkringen zijn in...

Lees meer

Sterk uit Armoede

Ambities: Het doorbreken van generatie-armoede en sociale uitsluiting samen met de mensen die het betreft.Zoveel mogelij...

Lees meer