Projecten Hier vind je alle informatie over de projecten

Taalkans

Ambities:Een zo positief mogelijk resultaat halen bij de aanpak van laaggeletterdheid in de Veenkoloniën. (Tussentijdse)...

Lees meer

Kracht van de Veenkoloniën

Ambities: 2 bewonersinitiatieven per gemeente vinden die willen deelnemen aan de werkgroep. Met de werkgroep bewoners we...

Lees meer

Goede Start

Ambities: Kwetsbare gezinnen eerder in beeld hebbenMeer samenhang creëren binnen en tussen zorg, sociaal domein en infor...

Lees meer

Knoal in de Toekomst

Ambities: Kinderen in Musselkanaal laten nadenken over de toekomst van hun omgeving. (Tussentijdse) resultaten: Groep 7...

Lees meer

Sterk uit Armoede

Ambities: Het doorbreken van generatie-armoede en sociale uitsluiting samen met de mensen die het betreft.Zoveel mogelij...

Lees meer

Shared Savings

Ambities:Een zichzelf financierend vliegwiel ontwikkelen waarbij steeds betere en eerdere preventie belangrijk is. (Tuss...

Lees meer