Over KvdVK

Een kans voor iedereen.

Kans voor de Veenkoloniën is een programma gericht op het realiseren van een duurzame verandering in de leefsituatie en gezondheid in de regio, zoveel mogelijk samen met, en vanuit de inwoners, gemeenten en organisaties uit de regio zelf.

Samenwerking staat centraal

Het amendement van voormalig kamerlid Agnes Wolbert ligt ten grondslag aan het programma Kans voor de Veenkoloniën. Het is een programma wat acht jaar duurt (2015-2023) en is gericht op het verminderen van gezondheidsverschillen in de regio. Daarbij wordt het concept positieve gezondheid gehanteerd. Hierbij spelen niet alleen gezondheid, maar ook andere factoren een rol, zoals werkloosheid, armoede en laaggeletterdheid. Inwoners geven zelf hun wensen en behoeften aan in het programma en denken mee over wat belangrijk voor hen is op het gebied van positieve gezondheid. Samen met gemeenten, zorgverzekeraars en andere organisaties kijken we hoe het programma de gezondheid in de regio kan verbeteren.

Het programma is ingedeeld in drie verschillende fasen. Momenteel bevindt Kans voor de Veenkoloniën zich in de tweede uitvoeringsfase, die nog tot 31 maart 2019 loopt. Er is een projectplan geschreven voor de huidige fase, waarbij drie actielijnen gevolgd worden: leefstijl, participatie en zorgeffectiviteit. Er lopen op dit moment zo’n 12 projecten in de regio. Deze projecten hebben elk individuele concrete doelstellingen, die te vinden zijn op de projectpagina’s op deze website. Meer weten? Meld u dan via onderstaande button aan voor de nieuwsbrief, of klik hier voor de eerste editie van de Krant van de Veenkoloniën met interviews, foto's en meer!