Krant van de Veenkoloniën

In de eerste editie van Krant van de Veenkoloniën, die eind november 2018 gepubliceerd is, krijgen lezers inzicht in de projecten van het programma Kans voor de Veenkoloniën. De achtergrond van het programma wordt geschetst, u vindt reportages over verscheidene activiteiten en de resultaten die behaald zijn, er is ruimte voor een opiniestuk en een column en in verschillende kaders worden betrokkenen aan het woord gelaten. In het midden van de krant zit een kaart die de spreiding van de projecten over de elf gemeenten van de Veenkoloniën laat zien. Download op deze pagina (rechtsboven) de gehele krant en lees wat er verder in staat!