Krant van de Veenkoloniën

In deze eerste editie van Krant van de Veenkoloniën krijgen lezers inzicht in alle projecten van het programma Kans voor de Veenkoloniën. De achtergrond van het programma wordt geschetst, u vindt reportages over verscheidene projecten, er is ruimte voor een opiniestuk en een column en in verschillende kaders worden belangrijke betrokkenen aan het woord gelaten. In het midden van de krant zit een mooie kaart die de verdeling van de projecten over de elf gemeenten van de Veenkoloniën laat zien. Download op deze pagina de krant en lees wat er verder in staat!