Dorp van de Toekomst Kinderen bedenken hun eigen dorp van de toekomst

Ambities:

  • Kinderen in verschillende gemeenten te laten nadenken over de toekomst van hun omgeving.

(Tussentijdse) resultaten:
Op twee scholen in de gemeente Oldambt is het project uitgevoerd.
De kinderen hebben in groepjes hard gewerkt aan hun dorp van de toekomst.
De ideeën, maquettes en zelfgemaakte video's zijn gepresenteerd tijdens de finale.

Waar:
Gemeente Oldambt 

Wanneer:
Mei 2018 - juli 2018.

Voor wie:
Basisschoolleerlingen

Samenwerking met:
Stichting Kar, Kunst Educatie met Kwaliteit, Gemeente Oldambt

Basisschoolleerlingen worden uitgedaagd om na te denken over hun dorp van de toekomst waarbij de thema’s: gezondheid/zorg, energie, vervoer, werk, onderwijs, en wonen centraal staan. Op de foto is het winnende team te zien van de pilot die in mei-juli 2018 is uitgevoerd.

In het project 'Dorp van de Toekomst' zetten scholen zich in voor het toekomstbestendig maken van hun leefomgeving. Het project bestaat uit een campagnewedstrijd. De kinderen bedenken hun eigen campagne “Dorp van de Toekomst” waarbij ze verschillende deeluitdagingen krijgen waar ze over moeten nadenken. Ze verdiepen zich in het onderwerp en worden ambassadeurs van de eigen boodschap. Ze worden aangesproken op talent, interesse en eigenaarschap. Ze gaan niet alleen zelf aan de slag, maar worden ook uitgedaagd om andere partijen erbij te betrekken, zoals hun ouders, de school, de politiek en lokale ondernemers.

Het doel van het project is om via “Dorp van de Toekomst” kinderen (en jongeren) te laten nadenken over toekomstbestendigheid en leefbaarheid van hun regio, te laten benoemen wat hiervoor nodig is en dit te delen met hun omgeving, van ouders tot politiek. Hierdoor wordt het gesprek op gang gebracht en wordt de toegevoegde waarde van onderwerpen die er toe doen (waaronder gezondheid) duidelijk in beeld gebracht.

Een film impressie van de pilot van Dorp van de Toekomst in Oldambt is hieronder binnenkort te vinden. 

Een recent nieuwsbericht over de finale van Dorp van de Toekomst in de raadszaal in Winschoten vindt u hier.