Dorpscoöperatie Gasselternijveen e.o. Bewoners zetten zich samen in voor de toekomst van hun dorp

Ambities:

  • Tegengaan van eenzaamheid
  • Bevorderen van inzetten voor elkaar
  • Gezondheidsverschillen verkleinen
  • Ouderenhuisvesting aanpakken
  • Een veilige buurt creëren
  • Klussen in de buurt
  • Diensten uitwisselen
  • Een coördinatiepunt opzetten

(Tussentijdse) resultaten:
Oprichting dorpscoöperatie ‘De Brug’ op 6 december 2017
De dorpssupermarkt is weer open in Gasselternijveen
De Huiskamer, sociale dagopvang voor (kwetsbare) ouderen is gerealiseerd

Waar:
Gasselternijveen en omgeving

Wanneer:
Vanaf 6 december 2017

Voor wie:
Inwoners van Gasselternijveen en omliggende dorpen

Samenwerking:
Dorpsbelangen Gasselternijveen, Senioren Vereniging Oostermoer, Huisartsenpraktijk de Hune, Buurtzorg Gasselternijveen en omgeving, Protestantse Gemeente Gasselternijveen, Welzijnsorganisatie Impuls, Maaltijdvoorziening Gasselte en omstreken, MFC De Spil en betrokken inwoners.

Gasselternijveen en samenwerking gaan hand in hand. Na de realisatie van een dagopvang en de heropening van de dorpssupermarkt is nu dorpscoöperatie ‘De Brug’ opgericht. Er is veel belangstelling voor samenwerking vanuit de inwoners van het dorp. In een gezamenlijk overleg is er een top 6 opgesteld met items die aandacht nodig hebben.

Deze top 6 bestaat uit: eenzaamheid, vervoer, ouderenhuisvesting, een veilige buurt, klussen en diensten en een coördinatiepunt. Aan de items uit de top 6 wordt hard gewerkt. Gasselternijveen schaart zich in een rij van dorpen waar bewoners de krachten bundelen en de regie nemen over hun sociale en fysieke leefomgeving. Bewoners werken actief mee aan ontstaan en behoud van lokale voorzieningen.


Vanuit Kracht van de Veenkoloniën is een filmpje gemaakt over de huiskamer in Gasselternijveen: