Kans voor de Veenkoloniën

Hieronder volgt een overzicht van alle projecten die op dit moment binnen het programma Kans voor de Veenkoloniën uitgevoerd worden. Via drie actielijnen: leefstijl, participatie en zorgeffectiviteit wordt invulling gegeven aan het verminderen van de gezondheidsverschillen van inwoners in het gebied. Het is een programma voor en van de bewoners. Het amendement van voormalig kamerlid Agnes Wolbert lag hieraan ten grondslag. 

Doelstellingen

Het doel van Kans voor de Veenkoloniën is een duurzame verandering te realiseren in de leefsituatie (en gezondheid), die het liefst zoveel mogelijk door inwoners zelf op gang wordt gebracht en gehouden. De centrale gedachte is dan dus ook: uitgaan van de kracht van de inwoners door aan te sluiten op wensen en behoeften en liefst (bestaande) initiatieven van inwoners zelf. Richtinggevend in de aanpak zijn de volgende uitgangspunten:

 • Focus op gezondheid, maar ook op factoren die daar invloed op hebben, zoals armoede, werkgelegenheid, taalvaardigheid, etc.;
 • Inwoners krijgen de ruimte om zelf invulling te geven aan het programma, er ligt niet een kant en klaar plan;
 • Diverse partijen werken samen en stellen daarbij heldere doelen;
 • Deze partijen haken aan op bestaand beleid, bouwen hierop voort en vernieuwen;
 • Dit doen ze met een breed draagvlak, bestuurlijk en onder inwoners;
 • Oog voor preventie en besparing, zodat de gezondheidswinst een langere duur kent;
 • We gaan voor een positieve insteek, leren van elkaar, en delen successen!
 

 

Actieve projecten

 • Alliantie van Kracht

  Alliantie van Kracht In 2017 is de Alliantie van Kracht is opgericht om een beweging…

 • Baan voor de Veenkolonien

  Baan voor de Veenkolonien Het project Baan voor de Veenkoloniën helpt werkzoekenden in de Veenkoloniën…

 • Dorp van de Toekomst

  Dorp van de Toekomst Het project ‘Dorp van de Toekomst’ wordt de komende tijd opgestart.…

 • Dorpscoöperatie Gasselternijveen

  Dorpscoöperatie Gasselternijveen In Gasselternijveen is op 6 december 2017 een dorpscoöperatie opgericht waarbinnen o.a. de…

 • Even Buurten

  Even buurten Het project Spil, Even Buurten loopt in de gemeente Westerwolde naar voorbeeld van…

 • Fun Fit Pit

  FunFitPit In het project FunFitPit wordt gebruik gemaakt van een methodiek om jongeren uit te…

 • Goede Start

  Goede Start Het project Goede Start richt zich op de gezondheid van de toekomstige generatie.…

 • Healthcoins

  HealthCoins  Met een aantal Health Coin Partners uit de Veenkoloniën (lokale winkels, instellingen, sportzaken, fitnessclubs,…

 • Jongeren aan Zet

  Jongeren aan Zet Het project Jongeren aan Zet combineert de kracht van twee ‘best practices’…

 • Kracht van de Veenkoloniën

  Kracht van de Veenkoloniën Kracht van de Veenkoloniën is het werkprogramma van de werkgroep bewonersinitiatieven.…

 • Ruimte voor de Toekomst (1)

  Ruimte voor de Toekomst (1) Ruimte voor de Toekomst wil de inwoners van het ruime…

 • Ruimte voor de Toekomst (2)

  Ruimte voor de Toekomst (2) In 2016 hebben de BOKD (Vereniging van Drentse dorpen en…

 • Shared Savings

  Shared Savings In een tweetal gemeenten – Hoogeveen en Coevorden - de voorwaarden scheppen om…

 • Sterk uit Armoede

  Sterk uit Armoede Het doorbreken van generationele armoede en sociale uitsluiting samen met de mensen…

 • Taalkans

  Taalkans voor de Veenkoloniën Insteek van het project Taalkans voor de Veenkoloniën is zo veel…