Het stuur zelf in handen

Vanuit Kans voor de Veenkoloniën willen we goede initiatieven en ideeën voor 'gezonde zelfregie' ondersteunen. Onder zelfregie verstaan we dat mensen het stuur zelf in handen hebben en houden, dus zelf zorgen voor regie. We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij ervaringen uit de praktijk, zowel op individueel niveau als op wijk- of dorpsniveau.

Waarom is zelfregie belangrijk? Het gebied van de Veenkoloniën verandert. Het inwoneraantal neemt af, voorzieningen hebben het moeilijk en banen zijn er vaak niet in het eigen dorp, maar op grotere afstand. Dorpen worden daardoor meer een leefdorp en minder een woondorp. Belangrijk is het dan dat inwoners zorgen voor binding met het eigen dorp en zelf actief blijven. Samen een zorgcoöperatie starten of samen een dorpshuis draaiende houden. Dat zorgt voor eigen regie.

Het programma Kans voor de Veenkoloniën vindt deze initiatieven belangrijk en kijkt hoe ze verder kunnen komen.

 

 

Projecten van Gezonde zelfregie