Gezonde zwangerschap en gezonde kinderen

Dit thema richt zich op een gezonde zwangerschap en gezonde kinderen die goed kunnen opgroeien. Inzet dus voor een goede, gezonde start! Voorlichting voor jongeren is hier één pijler, de andere pijler is een gezamenlijke aanpak van professionals om kinderen te ‘volgen’ en begeleiden, tot het moment dat ze volwassen zijn.

Waarom is een goede start belangrijk? In Nederland en in de Veenkoloniën zien we een nog te hoog sterftecijfer onder baby’s, vroeggeboorten en een te laag geboortegewicht. Aandacht voor de leefstijl en leefsituatie kan hier verandering in aanbrengen.

Doelen

Per levensfase zijn doelen geformuleerd:

  • periode voor de zwangerschap: jongeren bewust maken van de voorwaarden van een gezonde zwangerschap en de veranderingen die volgen met het ouderschap
  • zwangerschap en bevalling: het goed begeleiden van de zwangerschap en voorbereiden op de bevalling
  • het jonge gezin: het voortzetten van de begeleiding van het jonge gezin

 

Concreet:

Op dit moment zijn we bezig met het uitzetten van de lijnen voor concretere initiatieven. Meer informatie volgt.

 

 

 

 

Projecten van Een goede start